Strijkdienst

StrijkdienstWaar ?


Strijkatelier De Helpende Hand


Kloosterstraat 25 (vooraan aan de parking)


8510 Marke
Wanneer ?


Nieuwe openingsuren : 

Maandag tot donderdag: van 8u15 – 18u

Vrijdag: van 8u15 – 13u Hoe ?


Breng uw was in een genaamtekende wasmand

De was moet gewassen en strijkdroog worden afgeleverdGeplooid of op kapstok ?


Als u kapstokken voorziet in de wasmand, worden de hemden opgehangen, indien niet worden ze geplooid.


Afrekenen ?


Het strijkatelier werkt met een duidelijk tijdsregistratiesysteem. Één strijkster strijkt uw was terwijl er gemeten wordt hoeveel tijd zij hieraan besteedt. Deze tijd wordt duidelijk genoteerd en afgerond tot 1 volledig uur. Dit is nodig om de dienstencheques te kunnen aanrekenen. Uiteraard wordt het teveel aan aangerekende minuten bij de volgende mand in vermindering gebracht. Per binnengebrachte mand rekenen we een starttijd van 15 minuten die nodig is om de strijk te ontvangen en weer mee te geven en de registratie in orde te brengen (=verwerkingstijd).

Voorbeeld:

U brengt een mand binnen waaraan 1u15min effectief gestreken werd. Daarboven wordt er 15min bijgeteld als verwerkingstijd. Dat brengt het totaal op 1u30min. Er zal u 2 dienstencheques worden aangerekend (=2u). Bij de volgende mand worden er 30min in mindering gebracht alvorens af te rekenen.

Van zodra uw strijk klaar is, ontvangt u sowieso een sms van ons om dit te melden, ongeacht de reeds afgesproken ophaaldatum bij het binnenbrengen van de was.

De klant betaalt onmiddellijk bij afhaling van de gestreken textielwaren met dienstencheques.

De klant kan zowel met papieren als elektronische dienstencheques betalen.

Bij gebruik van elektronische dienstencheques, worden de gepresteerde uren geregistreerd door de onderneming. Daarom is het van groot belang dat de klant duidelijk vermeld op welke naam en gebruikersnummer de dienstencheques mogen geregistreerd worden. De klant ontvangt, na registratie, hiervan een mail met de vraag om deze prestaties te bevestigen.

De gebruiker betaalt ook een welzijnsbijdrage aan het dienstenbedrijf. Deze welzijnsbijdrage bedraagt 1€ (*) per aangerekend uur en zal per kwartaal worden gefactureerd. Met deze bijdrage zet het dienstenbedrijf in op het gebied van welzijn, gezondheid, coaching en opleiding van de huishoudhulpen.

Na 2 betalingsherinneringen met een verzendingstermijn van 7 dagen, zal elke niet betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden, bij wijze van conventioneel verhogingsbeding, met een minimum van 100 EUR per ingebrekestelling en  los van de gerechtelijke rent die kan gevraagd worden bij niet tijdige betaling

 

(*)Het bedrag van de welzijnsbijdrage wordt automatisch geïndexeerd volgens de consumptie-index en kan dus zonder voorafgaandelijke verwittiging worden aangepast.